..I am completely incapable of translating even the simplest sentence from one language into another", Houston S. Chamberlain wrote to Cosima Wagner, and I myself am not very good at it either. Now, every translator is a traitor, as the Italians say, and dumping this arbitrary collection of quotations without any context whatsoever on the net makes the betrayal even worse, I fear.
By the way: H. S. Chamberlain spoke fluent French, English and German, as well as some Italian and Serbian; he had trouble translating from one language into another because he knew his languages too well. See for instance his remarks on the translation of the French word Revanche" into German, Neue Kriegsaufsätze, p. 23.

"Es ist mir gänzlich unmöglich, den einfachsten Satz aus einer Sprache in eine andere zu übersetzen" schreef Houston. S. Chamberlain aan Cosima Wagner, en ikzelf heb er ook al grote moeite mee. Nu is iedere vertaler een verrader, zoals de Italianen zeggen, en door een volstrekt willekeurige lijst met citaten geheel en al zonder context op het net te dumpen maak ik het verraad alleen maar erger, vrees ik.
Overigens: H. S. Chamberlain sprak vloeiend Frans, Engels en Duits, en daarnaast wat Italiaans en Servisch; hij had moeite met vertalen omdat hij zijn talen te goed kende. Zie bijvoorbeeld zijn opmerkingen betreffende de vertaling van het Franse woord Revanche" in het Duits, Neue Kriegsaufsätze, p. 23.